Werving en Selectie

Wanneer over de grens wordt gekeken in de zoektocht naar een of meerdere geschikte medewerkers, zal rekening moeten worden gehouden met het gegeven dat benevens de fiscale c.q. arbeids- en sociaalrechtelijke consequenties, ook andere elementen de samenwerking kunnen beïnvloeden.

Onder meer op het eerste zicht vaak onzichtbare cultuurverschillen en (daarbij horende)  uiteenlopende communicatiestijlen, kunnen leiden tot ongelukkige misverstanden die de samenwerking kunnen frustreren.

Anderzijds geldt dat de nieuwe grensoverschrijdende werknemer, juist interessante impulsen kan geven aan uw onderneming. Zo is het voor bedrijven die grensoverschrijdend willen groeien vaak juist aantrekkelijker in zee te gaan met medewerkers die niet slechts de opportuniteiten van de nieuwe markt kennen, maar ze met hun specifieke aanpak ook gemakkelijker kunnen bewerken.

Het Nederlands-Belgisch Centrum kan uw bedrijf (mee) begeleiden bij het selecteren en werven van de geschikte medewerker en dit met bijzondere aandacht voor de specifieke competenties bij werken over de grens.