Grensoverschrijdend tewerkstellen

Bij het selecteren en werven van grensoverschrijdende medewerkers geldt dat een ruimer perspectief op de arbeids- fiscaal- en sociaalrechtelijke consequenties wenselijk geacht kan worden. Het Nederlands-Belgisch Centrum kan begeleiding op maat aanbieden bij het totale traject.

De gekozen samenwerkingsvorm zal specifieke gevolgen hebben op zowel fiscaal- als arbeids- en sociaaljuridisch terrein. Het Nederlands-Belgisch Centrum kan u met raad en daad bijstaan om de meest geschikte samenwerking met uw nieuwe medewerker(s) ook op langere termijn zonder grensoverschrijdende valkuilen te laten verlopen.

Van belang hierbij is dat steeds goed wordt afgewogen c.q. onderzocht welke samenwerking met de nieuwe medewerker(s) moet worden opgezet.

Daarbij kan worden gedacht aan tewerkstelling in de vorm van

  • (a)typische grensarbeid
  • (gedeeltelijk) thuiswerk
  • detachering
  • split salary
  • expatriëring
  • agentuur
  • RSZ-mandatering
  • etc.