Arbeidsrecht

Het toepasselijk arbeidsrecht kan, onder voorwaarden en met inachtname van de bepalingen van het Europees Verdrag op Overeenkomsten (EVO), doorgaans vrij worden gekozen door partijen. Gelet op de samenhang met andere rechtsterreinen (sociaalverzekeringsrecht) strekt het evenwel tot aanbeveling steeds goed te kijken naar onwenselijke effecten die hieruit kunnen voortvloeien.

Het Nederlands-Belgisch Centrum biedt hierbij volledige ondersteuning. Vraagt u desgewenst hier informatie aan.