De Belgium-Holland Business Community is de exclusieve crossborder kennis- en netwerkorganisatie waar professionals en bedrijfsleiders/managers elkaar ontmoeten, en richt zich in het bijzonder op het terrein van:

 • Crossborder tax law experts
 • Crossborder social security law experts
 • Crossborder labour law experts
 • Crossborder payrolling experts
 • Crossborder corporate law experts
 • Crossborder estate planning experts
 • Company directors
 • HR-managers

Jaarlijks komen deze professionals enkele malen samen om kennis en ervaringen te delen en te netwerken. De bijeenkomsten van de Belgium-Holland Business Community hebben een vast patroon, waaronder:

  • Inhoudelijke lezingen door deskundigen omtrent grensoverschrijdende fiscaliteit, sociale zekerheid, arbeidsrecht, ondernemingsrecht, etc…
  • Kennis- en ervaringsuitwisseling
  • Uitgebreide warme lunch
  • Omkaderd netwerken
  • Tweemaal per jaar het gespecialiseerde Belgium-Holland magazine.

Hebt u belangstelling voor de werking en eventueel toetreding tot de Belgium-Holland Business Community, dan kunt u hier uw aanvraag indienen. Wij zenden u dan graag de toetredingsvoorwaarden en selectiecriteria toe. 

Aanvraag indienen